Samarbete

Vi strävar efter att ha en fortlöpande och öppen dialog med den boende samt de personer som är viktiga i dennes liv. Det vill säga kontinuerliga kontakter med anhöriga, gode män/förvaltare och aktuella handläggare.

I ett inledningsskede av ett eventuellt samarbete, diskuterar vi hur samarbetet med kommun och landsting skall se ut. Vårdgivaren ska kontinuerligt rapportera och informera beställaren om förändringar som avsevärt påverkar innehållet i verksamheten. Kommunens anställda medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) ska ha insyn i verksamheten.