Kundmål

Kunden och deras närstående ska:

Få en personlig upprättad utvecklingsplan. Dokumentet utvärderas 1 – 2 ggr/år.

Få ett bra bemötande med ett professionellt förhållningssätt.

Erbjudas relevanta insatser utifrån varje individs behov.

Få hjälp till självhjälp så att personen klarar ett eget boende så optimalt som möjligt.

Uppleva att boendet ger goda resultat som är verkningsfulla och att de boende integreras tillbaka till samhället. Om inte individen klarar ett aktivt deltagande ute i samhället ska verksamheten arbeta för att det på sikt blir en omvänd integrering till det aktuella boendet.