Söderbackens personal

pers

Söderbackens personal har utbildning inom vård, omsorg, behandling och/eller pedagogik. Personalen har arbetat med vuxna personer med psykiska handikapp, barn och ungdomar med särskilda behov eller social problematik och inom psykiatrin samt med missbruksvård.

Personalen – vår främsta resurs

Den varierande erfarenheten hos vår personalgruppen gör oss rustade för att lösa de situationer vi ställs inför. Vår personal är verksamhetens främsta resurs och deras lärande och utveckling är en grundpelare i Söderbackens vidareutveckling. Därför erbjuds personalen olika former av utbildning och handledning.

Kontinuerlig utveckling av vårt arbetssätt

Våra kompetenta medarbetare skall ge god omvårdnad i en verksamhet, präglad av delaktighet och samverkan i en bra arbetsmiljö. Vilket leder till att vi ständigt utvecklar rutiner och arbetsformer för vårt teamarbete. Verksamhetens föreståndare som har sjuksköterskekompetens och vår läkare är godkända av Länsstyreslen.