Välkommen till ViCure och serviceboendet Söderbacken

Söderbackens serviceboende riktar sig till personer med psykossjukdom, autism samt utvecklingsstörning och som är svårplacerade. Med socialterapeutisk grund bedriver vi omsorgsverksamhet, boende och daglig verksamhet för personer tillhörande personkrets 1, 2 och 3 i LSS. Söderbacken skapar genom ett småskaligt boendekoncept trygghet och närhet med den boende.

Vi tror att det är i det lilla det stora sker. Det är i mötet med människor som människovärdet känns och upplevs och där man som boende kan växa och utvecklas i gemenskap och trygghet. Vår uppgift är att med kompletterande stöd möjliggöra ett fullvärdigt liv utifrån den enskildes förutsättningar.

vart-gruppboende