PhoneIcon
070 291 09 09
Vid förfrågan

Söderbackens
Gruppbostad

Söderbackens gruppbostad riktar sig till personer som har utmanande eller problemskapande beteenden eller andra psykiska funktionshinder som gör att de blir svårplacerade.
Med socialterapeutisk grund bedriver vi omsorgsverksamhet, boende och daglig verksamhet för personer tillhörande personkrets 1 och 3 i LSS.
Söderbacken skapar genom ett småskaligt boendekoncept trygghet och närhet med den boende.  Vi individanpassar omvårdnadsinsatserna fullt ut med hög personalnärvaro och bygger bärande relationer med den boende och dennes anhöriga.

Boende

Varje boende har en egen lägenhet innehållande sovrum, vardagsrum och badrum. Verksamheten har även ett allrum samt ett aktivitetsrum i en närbelägen byggnad. 

Där kan vi individanpassa sysselsättning efter den boendes egna förmåga. Trygghet, god och säker omvårdnad, integritet och självbestämmande är våra grundläggande begrepp.


FOTO:GÖRAN BILLESON
vicure18
FOTO:GÖRAN BILLESON

Personal

Söderbackens personal har utbildning inom vård, omsorg, behandling och/eller pedagogik. Personalen har lång erfarenhet av att arbeta med personer med olika typer av psykiska funktionshinder. 


Den varierande erfarenheten hos vår personalgrupp gör oss rustade för att lösa de olika situationer vi ställs inför. Vår personal är verksamhetens främsta resurs och deras lärande och utveckling är en grundpelare i Söderbackens vidareutveckling. 


Därför erbjuds personalen olika former av utbildning och handledning. Personalen har AKK utbildning. Våra kompetenta medarbetare skall ge god omvårdnad i en verksamhet, präglad av delaktighet och samverkan i en bra arbetsmiljö. Vilket leder till att vi ständigt utvecklar rutiner och arbetsformer för vårt teamarbete.


FOTO:GÖRAN BILLESON
FOTO:GÖRAN BILLESON
FOTO:GÖRAN BILLESON

Styrmedel

Kontakt

Fredrik Rosén

Föreståndare

Sverker Boman

Verksamhetsledare

ViCure i Norrköping AB


Adress Kontor:

Östanvägen 34

60375 Norrköping


Adress LSS-boende:

Söderbacken, Södermam 35

610 29 Vikbolandet


Faktureringsadress e-mail:

Tribius Logotyp